Parižde geçirilen çärede türkmen milli gymmatlyklary görkezildi

Parižde geçirilen çärede türkmen milli gymmatlyklary görkezildi

Halkara Nowruz güni mynasybetli BMG-niň Bilim, ylym, medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Parižde ýerleşýän ştab-kwartirasynda medeni çäre guraldy. Onda Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Eýranyň, Yragyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Owganystanyň ÝUNESKO-nyň ýanyndaky wekilhanalary bilen birlikde, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky ilçihanasy hem guramaçy hökmünde çykyş etdi.

BMG-niň Bilim, ylym, medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň Baş direktory, ýurduň döwlet edaralarynyň we halkara guramalaryň wekilleri, diplomatlardyr žurnalistler çärä myhman hökmünde çagyryldy. Olar agzalan döwletleriň halklarynyň etnografiýa eserleriniň sergisine hem-de ýörite taýýarlanan konserte tomaşa edip, milli tagamlardan dadyp gördüler. Türkmenistanyň diwarlygynda el halylardyr milli lybaslar, şaý-sepler, şeýle-de Gurbanguly Berdimuhamedowyň eserleri görkezildi.