Ýewropada gazyň 1 müň kub metriniň bahasy ýene-de 2 100$-dan geçdi

Ýewropada gazyň 1 müň kub metriniň bahasy ýene-de 2 100$-dan geçdi

Anna güni geçen söwdalaşmalaryň dowamynda Ýewropada gazyň 1 müň kub metriniň bahasy ýene-de 2 100$-dan geçendigine ICE London biržasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.

Aprel fýuçersleriniň bahasy Niderlandlarda TTF böleginde 1 müň kub metr üçin 2 116$-a ýa-da MWt/s üçin 186,005 ýewro çenli gymmatlady.
Umuman alnanda gazyň nyrhy söwdalaşmalaryň başyndan bäri 15,7%-den gowrak galdy.