Ermenistanyň parlamentinde prezident saýlawlarynyň senesi belli boldy

Ermenistanyň parlamentinde prezident saýlawlarynyň senesi belli boldy

Ermenistanyň parlamenti 1-nji martda başlaýan nobatdaky sessiýada prezidenti saýlar. Day.Az-yň Ermenistanyň KHBS-ine salgylanyp habar bermegine görä, meseläni sessiýanyň gün tertibine girizmek baradaky taslama 28-nji fewralda parlament Geňeşiniň mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylar.

Prezident saýlawlary  2-nji ýa-da 3-nji martda geçiriler. 
Belläp geçsek, Ermenistanyň prezidenti Armen Sarkisýan 23-nji ýanwarda wezipesinden gidýändigini mälim etdi. 1-nji fewraldan bäri prezident ygtyýarlyklaryny parlamentiň başlygy Alen Simonýan ýerine ýetirýär. Ýokary tehnologiýaly senagat ministri Waagn Haçatrýan dolandyryjy partiýadan prezidentlige dalaşgär boldy. Oppozisiýa prezident saýlawlaryny boýkotlamak bilen, dalaşgär hödürlemek islemeýändigini aýtdy.