«Liwerpul» finalda «Çelsini» ýeňip, Angliýanyň ligasynyň Kubogyny gazandy

«Liwerpul» finalda «Çelsini» ýeňip, Angliýanyň ligasynyň Kubogyny gazandy

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň final duşuşygynda «Liwerpul» «Çelsiden» üstün çykdy. Duşuşyk Londonda «Uembli» stadionynda geçirildi.

Duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 hasabynda tamamlandy. 11 metrlik jerime urgulynda «Liwerpul» 11-10 hasabynda üstün çykdy. «Liwerpulyň» düzüminde soňky urgyny derwezeban Kuiwin Kelleher ýerine ýetirdi. «Çelsiden» ýeke-täk nädürs urgyny derwezeban Kepa Arrisabalaga ýerine ýetirdi. Arrisabalaga duşuşyga 119-njy minutda Eduard Mendä derek giripdi.
«Liwerpul» 2012-nji ýyldan bäri ilkinji gezek we taryhynda dokuzynjy gezek Angliýanyň ligasynyň Kubogynda ýeňiş gazandy. Bu görkeziji babatda klub «Mançester Sitiden» bir san öňe geçdi.
Angliýanyň çempionatynda «Çelsi» 25 oýundan soň, 50 utuk bilen üçünji ýerde ýerleşýär. «Liwerpul» 26 oýundan soň 60 utuk bilen ikinji ýerde ýerleşýär.