Audi iki ykjam modelini önümçilikden aýyrýar

Audi iki ykjam modelini önümçilikden aýyrýar

Audi 2016-njy ýylda hödürlenen Q2 ykjam krossoweriniň mirasdüşerini çykarmak islemeýär. Şeýle-de, nemes kompaniýasy önümçilikden özüniň iň kiçi modeli bolan A1-i aýyrýar. Bu barada “Handelsblatt” neşirine Ingolştadtdan kompaniýanyň ýolbaşçysy Markus Dýusman aýtdy.

“Biz konweýerden A1 modelini aýyrmak, şeýle-de Q2-niň mirasdüşerini işläp düzmekden ýüz öwürmek kararyna geldik. Audi – premial brend, şonuň üçin biz “kiçi” modelleriň sanyny azaltmak hem-de has uly we abraýly ulaglaryň önümçiligine ünsi jemlemek üçin hatarymyzy gaýtadan gözden geçirmeli bolýarys” – diýip, Dýusman düşündirdi.

Audi A1 modeliniň indiki nesliniň bolmajakdygy barada 2021-nji ýylyň ortalarynda-da habar berildi, ýöne Q2 krossowerinden ýüz öwrülýändigi häzir belli boldy. Kompaniýa iň kiçi SUV-y 2016-njy ýylda hödürledi, dört ýyldan soň bolsa model täzelenmä eýe boldy.

Audi Q2 kuwwaty 116-dan 190 at güýjüne çenli bolan benzin we dizel hereketlendirijileri bilen hödürlenýär. Mundan başga-da, krossoweriň 300 at güýji bolan 2,0 litrlik “dört turbo” bilen enjamlaşdyrylan SQ2 sport modifikasiýasy bar.

Audi A1 we Q2 önümçilikden aýrylandan soň, Ingolştadtdan bolan kompaniýanyň “kiçi” wekili A3 bolar.