Gurbanguly Berdimuhamedow: «Türkmenistanda internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikler dörediler»

Gurbanguly Berdimuhamedow: «Türkmenistanda internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikler dörediler»

Geljek 30 ýyla niýetlenen maksatnamada Türkmenistanda internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikler dörediler. Bu barada 11-nji fewralda geçirilen Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Nygtalyşy ýaly, geljekde älem giňişligini özleşdirmek babatda başlanan işler, şeýle hem dünýäniň sanly ulgam giňişligine işjeň gatnaşmagymyz dowam etdiriler. Halkara bazarlarda önümlerimiziň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrylar, innowasion barlaglar ornaşdyrylyp, täze tehnologiýalar dörediler.

«Men 2021-nji ýylda dünýäniň ähli ilatynyň 63 göteriminiň internetden peýdalanandygy baradaky maglumaty okadym. Şolaryň arasynda ýurdumyzyň ilatyna hem aýratyn orun degişlidir. Geljekde Halkara Elektroaragatnaşyk Birleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeldip, biz internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri dörederis» diýip, türkmen Lideri maksatnamalaýyn çykyşynda aýratyn nygtady.