Raşid Meredow gazagystanly kärdeşi bilen telefon arkaly gürleşdi

Raşid Meredow gazagystanly kärdeşi bilen telefon arkaly gürleşdi

7-nji fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Gazagystanyň daşary işler ministri M.B.Tleuberdiniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi.

Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda gazanylan ylalaşyklaryň çygrynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy bilen bagly bolan meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, taraplar Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň has-da giňeldilmegi babatda ylalaşdylar.