Türkmenistanyň biržasynda bir hepdede 52,5 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy

Türkmenistanyň biržasynda bir hepdede 52,5 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 52 million 60 müň dollaryna deň boldy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Şweýsariýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň degişli kärhanasynda öndürilen EKO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar. 

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 53 million 790 müň manatdan gowrak bolan ýokary dykyzlykdaky polietileni hem-de el halylaryny satyn aldylar.