Günorta Koreýa CES 2022-de 139 sany innowasiýa baýragyna mynasyp boldy

Günorta Koreýa CES 2022-de 139 sany innowasiýa baýragyna mynasyp boldy

Günorta Koreýanyň tehnologiýalary we önümleri Halkara sarp ediş elektronikasy sergisi bolan CES-2022-de 139 sany innowasiýa baýragyna mynasyp boldy. Bu barada world.kbs.co.kr habar berdi.

Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň beren habaryna görä, 2020-nji we 2021-nji ýyllardaky rekord täzelendi. Şonda ýurt 101 baýraga mynasyp bolupdy. Günorta Koreýanyň 416 kompaniýasy geçen hepde Las Wegasda geçirilen iň uly maglumat tehnologiýasy we sarp ediş elektronikasy sergisine gatnaşdy. Şunuň özi hem rekord derejedir diýip, çeşme habar berýär. Şu ýyl sergide 27 ugur boýunça jemi 623 baýrak gowşuryldy. Baýraklaryň 27%-i saglygy goraýyş, sagdyn durmuş ýörelgesi, mobillik, durnukly ösüş we wirtual hakykat ugurlary boýunça berildi. Hususan-da, saglygy goraýyş we sagdyn durmuş ýörelgesi ugurlaryndaky täzelikler üçin berlen sylaglaryň sany, 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, bäş esse artyp, şu ýyl 77-ä ýetdi.