ASUS kosmos muşdaklary üçin ýörite noutbuk çykardy

ASUS kosmos muşdaklary üçin ýörite noutbuk çykardy

ASUS kompaniýasy CES 2022 sergisi üçin täze Zenbook 14X OLED Space edition noutbugyny çykardy. Bu barada ferra.ru habar berdi.

ASUS 1997-nji ýylda P6300 noutbugyny çykarandygyny we onuň "Mir" kosmos stansiýasynda ulanmak üçin saýlanandygyny aýtdy. Munuň hormatyna kompaniýa Zenbook 14X OLED noutbugynyň kosmos wersiýasyny çykarmak kararyna geldi.
Zenbook 14X OLED noutbugy özboluşly dizaýna eýe bolup, onuň gapagynyň üstünden kontur çyzgylary geçýär we olaryň içinde kiçi displeý ýerleşýär.
Kiçi ekrany familiýa, wagt, batareýanyň görkezijisi ýa-da surat ýaly zatlary görkezmek üçin ulanyp bolýar. Ol ýörite MyASUS programmasy arkaly sazlanylýar.
Zenbook 14X OLED noutbugy, kosmosda işlemek üçin niýetlenilmegine laýyklykda, diýseň berk noutbukdyr. ASUS enjamyň yrgyldylara garşy durnuklydygyny, -24 gradusa we +61 gradusa çenli temperatura çydap biljekdigini öňe sürýär.