Italiýada kinoteatrlarda iýip-içmek gadagan edildi

Italiýada kinoteatrlarda iýip-içmek gadagan edildi

Italiýanyň saglyk ministri Roberto Speranza köçede we köpçülik ýerlerinde, şol sanda binalarda hökmany agyz-burun örtügi​​düzgüniniň girizilýändigini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.

Ministriň beren beýanatyna esaslanyp, Italiýanyň raýatlarynyň adaty lukmançylyk örtüklerini däl-de, FFP2 respiratorlaryny ulanmalydygy bellenilýär. Olary, esasan hem jemgyýetçilik ulaglarynda, kinoteatrlarda, adaty teatrlarda we stadionlarda ulanmaly bolar.

"Bu ýerlerde iýip-içmek gadagandyr" -diýip, çeşme Roberto Speranzanyň sözlerini getirýär.

Mundan başga-da, Italiýa “Green Pass” elektron şahadatnamasynyň hereket ediş möhletini dokuz aýdan alty aýa çenli azaldar.