«Time-yň» okyjylary Braziliýanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip yglan etdiler

«Time-yň» okyjylary Braziliýanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip yglan etdiler

Meşhur amerikan neşiri bolan «Time» žurnalynyň okyjylary Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaruny 2021-nji ýylda «Ýylyň adamy» hökmünde saýladylar. Bu barada neşiriň internet saýtynda habar berilýär.

Şunlukda, žurnalyň okyjylarynyň gelen netijelerine laýyklykda, 9 milliondan gowrak adamyň goldamagynda Braziliýanyň Prezidenti sanawda 24 göterim ses aldy. Okyjylaryň 9 göteriminiň ses bermeginde ABŞ-nyň ozalky Prezidenti Donald Tramp ikinji orny eýeledi. Şu ýylda pandemiýa garşy göreşmekde tapawutlanan öňdebaryjy lukmançylyk işgärleri bolsa 6,3 göterim ses gazanyp, sanawyň üçünji ornuna çykmagy başardylar. «Time» žurnalynyň redaksiýasy tarapyndan saýlanan «Ýylyň adamy — 2021-iň» ady 13-nji dekabrda yglan ediler.

Ýeri gelende bellesek, meşhur neşiriň okyjylary geçen ýylda bu derejäni Jozef Baýden bilen Kamala Harrise berdiler.