Disney-e ilkinji gezek zenan maşgala ýolbaşçylyk eder

Disney-e ilkinji gezek zenan maşgala ýolbaşçylyk eder

The Walt Disney Company amerikan kompaniýasynyň müdirler geňeşine kompaniýanyň hereket edýän 98 ýylynyň içinde ilkinji gezek zenan maşgala ýolbaşçylyk eder. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“The Walt Disney Company-nyň müdirler geňeşi Sýuzen Arnoldyň 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryndan başlyk saýlanjakdygyny mälim etdi” – diýlip, kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar. Ol bu wezipede işinden çekilýän Robert Aýgeriň ornuny çalşyrar.

Metbugat relizinde bellenilişi ýaly, Sýuzen Arnold “Disney-iň paýdarlarynyň uzak möhletleýin bähbitlerine hyzmat etmegi dowam etdirmek we onuň baş müdiri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýar.
Disney-e laýyklykda, Sýuzen Arnold 2007-nji ýylda kompaniýanyň müdirler geňeşine goşuldy. Ol 2018-nji ýylda geňeşiň baş garaşsyz müdiri boldy. Mundan başga-da, ol Procter & Gamble we McDonald’s ýaly kompaniýalaryň hem ýolbaşçylyk düzümine giripdi.