Berdimuhamedow Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi bilen duşuşdy

Berdimuhamedow Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi bilen duşuşdy

27-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen, Türkmenistana iş sapary bilen geldi.

Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmanyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň barşynda iki dostlukly goňşy ýurtlaryň arasyndaky netijeli döwletara gatnaşyklary giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.