Türkmen-türk haryt dolanyşygy ýylda 5 milliard dollara çykar

Türkmen-türk haryt dolanyşygy ýylda 5 milliard dollara çykar

Aşgabatda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Onuň jemleri boýunça iki ýurduň Liderleri metbugat maslahatynda çykyş etdiler diýip, Anadolu agentligi habar berýär.

Metbugat maslahatynyň barşynda Türkiýäniň Prezidenti türkmen halkyny ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.
Türk Lideriniň habar bermegine görä, Aşgabatda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň jemleri boýunça iki ýurduň arasyndaky özara haryt dolanyşygyny ýylda 5 milliard dollara çenli ýetirmek hakynda ylalaşyk gazanyldy.

Şeýle hem şu gün Gurbanguly Berdimuhamedow Ärdogany Türkmenistanyň döwlet sylagy bilen sylaglady. Ärdogan bu sylagy Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösýändiginiň görkezijisi diýip belledi.
Ikitaraplaýyn gepleşikleriň barşynda Prezidentler Bilelikdäki beýannama gol çekdiler.
Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda resminamalaryň toplumyna, şol sanda diplomatiýa we bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda resminamalara gol çekildi.

Prezident Ärdoganyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň düzüminde Prezidentiň ýan ýoldaşy Emine Ärdogan, energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez, goranmak ministri Hulusi Akar, bilim ministri Mahmut Özer, oba hojalyk we tokaý ministri Bekir Pakdemirli, ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailogly, söwda ministri Mehmet Muş, Prezidentiň edarasynyň aragatnaşyk boýunça ýolbaşçysy Fahrettin Altun we Prezidentiň edarasynyň metbugat sekretary Ibrahim Kalyn bar.