Türkmen-özbek serhedinde iki sany gözegçilik-goýberiş nokady açylýar

Türkmen-özbek serhedinde iki sany gözegçilik-goýberiş nokady açylýar

Penşenbe güni, 25-nji noýabrda türkmen we özbek ulag, gümrük gulluklary iki sany serhedara goýberiş nokadynyň bitarap zolaklarynda synag ýük daşamalaryny amala aşyrdylar. Bu goýberiş nokatlary 26-njy noýabrda işini dikeldýär.

Bu awtoulag ýol gözegçilik-goýberiş nokatlaryndan (GGN) yzygiderli galtaşyksyz ýük daşamalar amala aşyrylar. Gürrüň, «Köneürgenç—Hojeýli» we «Daşoguz—Şawat» nokatlary hakynda barýar. Bu gözegçilik nokatlary koronawirus pandemiýasy zerarly 2020-nji ýylda ýapylypdy. B gözegçilik nokatlary hereket edýän «Farap—Olot» gözegçilik nokadynyň üstüni ýetirer.
GGN-leriň işi tirkegleriň we ýarym-tirkegleriň galtaşyksyz daşalmagyny guramak üçin arassaçylyk-epidemiologik kadalary berjaý etmek şerti bilen dikeldiler. Bu barada ylalaşyk 18-nji noýabrda ulag we logistika boýunça türkmen-özbek iş toparynyň wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren maslahatynda gazanyldy.