Hawi Hernandez «Barselona» baş tälimçi bolup dolandy

Hawi Hernandez «Barselona» baş tälimçi bolup dolandy

"Barselona" Ronald Kumanyň oruntutaryny tapdy: "Al-Sadd" Hawiniň katalon toparynyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini mälim etdi. Bu barada "Al-Sadd"-yň resmi Twitter hasabyna salgylanyp, www.eurosport.ru habar berdi.

“Ýolbaşçylar şertnamada göz öňünde tutulan tölegi töläninden soň Hawiniň "Barselona" geçmegine razy boldular. "Barselona" bilen geljekde hyzmatdaşlyk etmäge razylaşyldy. Hawi "Al-Sadd"-yň taryhynyň möhüm bölegidir we biz oňa üstünlik arzuw edýäris" diýip, habarda aýdylýar.

Täze tälimçiniň resmi tanyşdyrylyş dabarasy indiki hepdäniň başynda geçiriler diýlip garaşylýar we onuň tälimçilik işi 20-nji noýabrda katalon derbisinde "Espanýola" garşy oýun bilen başlar. Hawi "Barselonanyň" öz ýetişdiren oýunçysy bolup, ol topar bilen üç gezek Ispaniýanyň çempionatynda we iki gezek Çempionlar ligasynda ýeňiji bolan Hosep Guardiolanyň üstünligini gaýtalamaga synanyşar.

Rowaýaty oýunçynyň ýakyn wagtda gaýdyp geljekdigi 4-nji noýabrda belli boldy. Ilkibaşda häzirki tälimçilik edýän “Al-Sadd” kluby ony goýbermek islemedi: Hawi olary Kataryň çempionatynyň 2020/21 möwsüminde altyn medallara ýetirdi, ýurduň iki Kubogyny we bir Superkubogyny alyp berdi.