Coca-Cola 5,6 mlrd dollara sport içgilerini öndüriji BodyArmor-y satyn aldy

Coca-Cola 5,6 mlrd dollara sport içgilerini öndüriji BodyArmor-y satyn aldy

Coca-Cola korporasiýasy iň uly sport içgilerini öndürijileriň biri bolan BodyArmor kompaniýasyny satyn alýandygyny habar berdi. Şu wagta çenli bu kompaniýada Coca-Cola 15% degişlidi, indi ol kompaniýanyň ýeke-täk eýesi bolar. Şertnamanyň bahasy 5,6 mlrd dollar bolup, BodyArmor-yň umumy bahasy 6,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. BodyArmor satyn alnandan soň aýratyn kompaniýa bolar, onuň ştab-kwartirasy Nýu-Ýorkda ýerleşmegini dowam etdirer, oňa häzirki top-menejerler topary ýolbaşçylyk eder. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

Coca-Cola BodyArmor-daky 15% paýyny 2018-nji ýylda 300 mln dollara satyn aldy, şonda tutuş kompaniýa 2 mlrd dollar bilen bahalandyrylýardy. Şu ýylyň başynda Coca-Cola kompaniýanyň galan bölegini satyn almak barada gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy, ýekşenbe güni “The Wall Street Journal” neşiri çeşmelere salgylanyp, söwda barada habar berdi. BodyArmor 2011-nji ýylda döredildi, şondan bäri ol ABŞ-da sport içgilerini öndürijileriň arasynda ikinji orny eýelemegi başardy. Kompaniýanyň çaklamalary boýunça, şu ýyl onuň önümleriniň satuwy 50%, 1,4 mlrd dollara çenli ýokarlanar. Deňeşdirmek üçin: 2018-nji ýylda satuw bary-ýogy 250 mln dollar boldy.

Bu söwda Coca-Cola kompaniýasyna sport içgileriniň portfelini giňeltmäge we bu ugurda PepsiCo bilen netijeli bäsleşmäge kömek eder. Geçen ýyl Coca-Cola ýeterlik derejede meşhur we girdejili bolmadyk 200-e golaý brendini ýapdy. 

Coca-Cola-nyň eýýäm sport içgileri boýunça hususy brendi Powerade bar, Nielsen we Goldman Sachs kompaniýalarynyň hasaplamalary boýunça, amerikan bazarynda satuwyň 13%-i onuň paýyna düşýär. ABŞ-nyň sport içgileriniň bazarynda gürrüňsiz lider PepsiCo-nyň eýeçiligindäki Gatorade kompaniýasydyr – onuň paýy, takmynan, 64%. BodyArmor 18% satuw bilen ikinji orny eýeleýär.