Zubaýra Tuhugow UFC 267-de Rikardo Ramosdan üstün çykdy

Zubaýra Tuhugow UFC 267-de Rikardo Ramosdan üstün çykdy

2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Abu-Dabide UFC 267 ýaryşynda deslapky kardyň çäklerinde russiýaly söweşiji Zubaýra Tuhugow braziliýaly Rikardo Ramos bilen duşuşdy. Söweş meýilleşdirilen üç tapgyr boýunça doly dowam etdi. Ahyrky netijede, emin agzalarynyň biragyzdan karary bilen Tuhugow ýeňiş gazanmagy başardy.

Tuhugow üçin bu ýeňiş garyşyk söweş sungatynda 20-nji ýeňiş boldy. Mundan başga-da, onuň hasabynda bäş ýeňiş we bir deňlik bar. Rikardo Ramos bolsa professional karýerasyndaky 19 söweşde dördünji gezek ýeňlişe sezewar boldy.