Türkmenistanda Maglumata elýeterlilik merkezi dörediler

Türkmenistanda Maglumata elýeterlilik merkezi dörediler

Ministrler Kabinetiniň 28-nji oktýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde wise-premýer S.Toýlyýew döwlet Baştutanynyň garamagyna Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklibi hödürledi. Ol Koreýa Respublikasynyň Ylym we maglumat tehnologiýalary ministrligi tarapyndan teklip edildi.

Bellenilişi ýaly, Koreýa Respublikasynyň Ylym we maglumat tehnologiýalary ministrligi ýokary tizlikli internet ulgamyny gurnamak üçin döwrebap aragatnaşyk enjamlary, kompýuter serişdeleri, zerur serwerler, tor we programma önümleri bilen üpjün edilen Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi. Bu teklip Bilim ministrligi tarapyndan öwrenildi.

Bu merkez ýurdumyzyň sanly bilim ulgamynyň tehnologiýa we innowasiýa esasynda ösdürilmegine, sanly bilim hyzmatlarynyň kämilleşdirilmegine, bilim bermegiň ähli basgançaklarynda häzirki zaman elektron okuw-usulyýet binýadynyň döredilmegine, raýatlaryň elektron bilim gorlaryna elýeterliligini üpjün etmek arkaly olaryň web-dizaýn, programmirleme boýunça sowatlylygyny artdyrmaga ýardam berer.

Türkmen Lideri Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky beýan edilen teklibi makullap, koreýaly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki täze taslamanyň Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda uzak möhletleýin, özara bähbitlilik esasynda guralýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly goşant boljakdygyny belledi.