Tähranda Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

Tähranda Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

26-njy oktýabrda Tähranda Eýranyň daşary işler ministri Hoseýn Amir Abdollahiýan bilen Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Raşid Meredowyň duşuşygy geçirildi.

Wise-premýer, Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Eýran bilen Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki toparyň işine gatnaşmak üçin 26-njy oktýabrda Tährana sapar bilen baran türkmen wekiliýetine ýolbaşçylyk etdi.

Çarşenbe güni R.Meredow Tähranda Daşary işler ministrliginde geçiriljek Owganystan boýunça sammite gatnaşar.

IRNA habarlar agentliginiň bellemegine görä, Owganystanyň goňşy döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygyna Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyndan başga-da, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Pakistanyň baş diplomatlary gatnaşar. RF-niň we HHR-niň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary duşuşyga wideoaragatnaşyk arkaly goşularlar.