Mineýew AMC Fight Nights 105 ýaryşynda Ismailowy nokaut bilen ýeňdi

Mineýew AMC Fight Nights 105 ýaryşynda Ismailowy nokaut bilen ýeňdi

Russiýanyň Soçi şäherinde WOW Arena stadionynda AMC Fight Nights 105 ýaryşy geçirildi.

Agşamyň esasy tutluşygy Magomed Ismailow bilen promouşeniň orta agram derejede çempiony Wladimir Mineýewiň arasynda geçirildi.
Mineýew üçünji raundda tehniki nokaut bilen ýeňiş gazandy. Emin tutluşygy togtadandan soň, Ismailow uzak wagtlap özüne gelip bilmedi. Lukmanlar türgeni özüne getirmek üçin kislorod maskasyny ulanmaly boldular.
Türgenler üçin bu tutluşyk rewanşdy: olaryň ilkinji duşuşygy 2018-nji ýylyň güýzünde geçirilip, deňme-deňlikde tamamlandy.