Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi şol bir wagtda GAR-da hem wekilçilik eder

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi şol bir wagtda GAR-da hem wekilçilik eder
17-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti ilçi Batyr Rejepowy wezipä bellemek hakynda degişli Permana gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-Sultan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Durdymuratowiç Rejepow şol bir wagtda Türkmenistanyň Günorta Afrika Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesini hem ýerine ýetirer.
Ýeri gelende ýatlasak, Batyr Rejepow Türkmenistanyň Gazagystandaky doly ygtyýarly wekili hökmünde şu ýylyň ýanwar aýynda täze wezipä bellenilipdi. Diplomat ozal Daşary işler ministrliginiň Orta Gündogar ýurtlary bölüminiň başlygy bolup işledi.