Genesis 2021-nji ýylda dünýäniň tehnologiýa taýdan has ösen brendi boldy

Genesis 2021-nji ýylda dünýäniň tehnologiýa taýdan has ösen brendi boldy

J.D.Power amerikan kompaniýasy dürli brendleriň tehnologiki aýratynlyklaryna bagyşlanan gözlegleriniň netijelerini neşir etdi. Onuň netijesinde awtomobil eýeleriniň ýarysyna golaýynyň döwrebap ulaglaryň eýe bolan opsiýalarynyň üçden birini ulanmaýandygy belli boldy. Mysal üçin, iň köp peýdalanylmaýan mümkinçilik sürüji bilen ýolagçynyň arasyndaky aragatnaşyk funksiýasy boldy diýip, speedme.ru habar berýär.

Şeýlelikde, tehnologiýa taýdan has ösen brend Genesis kompaniýasy bolup, onuň yzyndan Cadillac, Volvo, BMW we Mercedes-Benz gelýär. Ýöne ortaça baha segmentinde orunlar başgaça paýlandy: birinji orny Hyundai eýeledi. Galan dört orunda Kia, Nissan, Subaru we GMC ýerleşdi.

Hakykatda, ähli brendleriň arasynda Tesla has köp bal gazandy. Ýöne elektromobil öndürijisi J.D.Power kompaniýasyna zerur bolan 15 ştatda awtomobil eýelerinden sorag etmäge rugsat bermeýändigi üçin gözleglere resmi taýdan goşulmady, şol sebäpli Tesla-nyň bahalary galan 35 ştatdaky netijelere esaslanýar. 

Belläp geçsek, J.D.Power kompaniýasy ýylda iki gezek gözleg geçirýär. Bu gezek gözleglere 2021-nji model ýylynyň 110 müňden gowrak awtomobil eýesi gatnaşdy. Pikir soraşmanyň ulagyň 90 günlük ulanylyş tejribesinden soň geçirilendigi habar berilýär.