Nikolas Keýj aktýorlyk karýerasyny hiç mahal tamamlamajakdygyny aýtdy

Nikolas Keýj aktýorlyk karýerasyny hiç mahal tamamlamajakdygyny aýtdy

Amerikaly belli aktýor Nikolas Keýj “Entertainment Weekly” gazetine beren interwýusynda filmde surata düşmegini asla bes etmejekdigini aýtdy. Bu barada mk.ru habar berdi.

"Ýok, ýok we ýene bir gezek ýok. Bu asla bolmajak zat. Atýorlyk - edil meniň halasgärim ýaly, ol meniň üçin juda zerur" diýip, aktýor belleýär. "Men hiç wagt pensiýa çykmaryn" diýip, ol sözüniň üstüni ýetirýär.

Aktýor filmde surata düşende özüni has sagdyn duýýandygyny nygtaýar. Ýeri gelende bellesek, Nikolas Keýj häzir 57 ýaşynda. Ol "Oskar" hem-de “Altyn globus” baýraklarynyň eýesidir. Keýj 1990-njy ýyllarda çykan "Gaýa", "Ýüzsüz", "Howa türmesi" ýaly uruşganly filmleri bilen has giňden tanalýar.