74 ýaşly Guus Hiddink tälimçilik karýerasyny tamamlady

74 ýaşly Guus Hiddink tälimçilik karýerasyny tamamlady

Meşhur niderlandly tälimçi Guus Hiddink özüniň tälimçilik karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Bu barada championat.com habar berdi.

“Soňky wagtlar men koronawirus sebäpli işlemedim. Indem şeýle boldy: düýn ýolbaşçylar bilen gürleşdim we häzirlikçe saklananyňdan gowusy ýok diýen netijä geldik, sebäbi olar başgaça çemeleşip görmek isleýärler. Men saklanmak isleýärin. Gutarnykly" diýip, "SBS 6" teleýaýlymy 74 ýaşly tälimçiniň sözlerini getirýär.

Belläp geçsek, Hiddink 2020-nji ýyldan bäri Kurasaonyň milli ýygyndysyna tälim berýärdi.  Hünärmen öz karýerasynda Niderlandlaryň, Günorta Koreýanyň, Awstraliýanyň, Russiýanyň we Türkiýäniň milli ýygyndylaryna tälim berdi hem-de klub derejesinde "PSV", "Fenerbahçe", "Walensiýa", Madridiň "Realy", "Betis", "Çelsi" we "Anji" toparlarynda zähmet çekdi. Ol Kurasao gelmezden ozal Hytaýyň olimpiýa milli ýygyndy toparyna hem ýolbaşçylyk edipdi.