2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde Apple Watch Series 6 dünýäde iň meşhur akylly sagat boldy

2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde Apple Watch Series 6 dünýäde iň meşhur akylly sagat boldy

Bütin dünýäde akylly sagatlaryň üpjünçiliginiň pandemiýadan ozalky döwre seredeniňde 47% ýokarlanandygy ýüze çykaryldy. Şeýle-de, bu bazaryň öňdebaryjysy hem mälim edildi diýip, ferra.ru habar berdi.

2021-nji ýylyň ikinji çärýegindäki maglumatlara görä, dünýäde iň meşhur akylly sagat modeli Apple Watch Series 6 boldy.
Degişli döwür içinde dünýäde jemi 18 million sany akylly sagat ugradyldy. Şeýlelik bilen, “Apple Watch” dünýä bazarynyň 52%-ini eýeledi, ýagny bütin dünýäde, takmynan, 9,5 million “Apple” sagady iberildi.

Ýatlap geçsek, “Apple Watch Series 6” sagatlary geçen ýylyň sentýabr aýynda köpçülige tanyşdyrylypdy. Ol täze S6 çipi, has görnükli Always-On Display režimi we gandaky kislorodyň derejesini ölçeýji guraly bilen aýratyn tapawutlanýar.
Şeýle hem analitikler dünýä bazarynda “Samsung”-yň bary-ýogy 10 göterim paýynyň bardygyny bellediler.