Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

25-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda käbir ýolbaşçylary işden boşatmak we wezipä bellemek bilen bagly meselelere hem garaldy.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly,  Türkmenistanyň Prezidenti podpolkownik Bekmyrat Öwezowy işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşatdy.

Bu wezipä podpolkownik Nazar Atagaraýew bellenildi.