19 ýaşly Zara Ruterford uçarda ýekelikde dünýäniň daşyndan aýlanar

19 ýaşly Zara Ruterford uçarda ýekelikde dünýäniň daşyndan aýlanar

19 ýaşly Zara Ruterford ýekelikde dünýäni aýlanyp çykan iň ýaş zenan bolup biler. Çarşenbe güni irden onuň Shark UL ýeňil uçary üç aýdan dolanyp geljek ýeri bolan Belgiýanyň Kortreýk howa menzilinden ugrady. Syýahatyň dowamynda gyz 52 ýurduň üstünden uçup, iki gezek ekwatory kesip geçer diýip, euronews.com habar berýär.

Ilkibaşda ýaşajyk uçarman Islandiýa tarapa ugrar, soňra Kanadanyň, ABŞ-nyň we Günorta Amerikanyň kenarlarynyň üstünden uçup, Russiýadan we Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlaryndan geçip, ahyrynda Ýakyn Gündogaryň üsti bilen Ýewropa dolanyp geler.

Uçarmanlar maşgalasynda doglan Zara Ruterford 14 ýaşynda türgenleşip başlady we geçen ýyl uçuş ygtyýarnamasyny aldy.

Häzirki wagtda dünýäni aýlanyp çykan iň ýaş zenan statusyna asly owgan bolan amerikaly Şaýesta Waýz eýedir. Rekord goýlan wagtynda ol 30 ýaşyndady.