Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Aşgabada geldi

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Aşgabada geldi

Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Saparyň çäklerinde dostlukly döwletiň Baştutany Awazada geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşar.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Täjigistanyň Prezidentini resmi adamlar garşy aldylar.
Howa menzilinden döwlet Baştutanynyň ulag kerweni «Oguzkent» myhmanhanasyna ugrady, ol ýerde öňküsi gün ýurdumyza gelen Täjigistanyň wekiliýeti ýerleşdirilipdi. Döwlet saparynyň çäklerinde täjik wekiliýetiniň düzümine daşary işler, ykdysadyýet, energetika we suw serişdeleri, ulag, medeniýet ministrleri, Maýa goýumlar boýunça geňeşiň başlygy, demir ýol edarasynyň we Söwda edarasynyň ýolbaşçysy we beýleki hökümet agzalary girýär.
Çarşenbe güni Täjigistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşygy meýilleşdirilýär.