Amerikaly rapiraçy Li Kifer Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazandy

Amerikaly rapiraçy Li Kifer Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazandy

Amerikaly Li Kifer rapirada gylyçlaşmak boýunça Olimpiýa ýaryşynda altyn medal gazandy. Finalda ol russiýaly Inna Deriglazowany 15:13 hasaby bilen ýeňdi.

Deriglazowa söweşiň dowamynda hasapda hiç öňdeligi eýelemedi: rus türgeni hasaby deňlän badyna Kifer bir-iki utuk öňe geçýärdi. Garşydaşlar 15-nji gezek duşuşdylar. Kifer bäşinji ýeňşini gazandy. Deriglazowa möwsümde ilkinji gezek ýeňildi.
Bürünç medaly üçünji orun üçin söweşde italiýaly Aliçe Wolpini ýeňen başga bir russiýaly rapiraçy Larisa Korobeýnikowa (14:15) aldy. Ýarym finalda ol Kiferden ýeňildi (6:15). 
Kifer 27 ýaşynda bolup, dünýä çempionydyr (2018). Onuň hasabynda dünýä birinjilikleriniň bir kümüş we iki bürünç medaly hem bar.