Ýaponiýanyň Imperatory Tokio-2020-niň açylyş dabarasyna gatnaşar

Ýaponiýanyň Imperatory Tokio-2020-niň açylyş dabarasyna gatnaşar

23-nji iýulda badalga aljak tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito gatnaşar. Bu barada Kyodo agentligi habar berýär.

Bellenilişi ýaly, koronawirusa garşy göreşmek bilen bagly tomaşaçylaryň sanyna girizilen çäklendirmeler sebäpli, açylyş dabarasyna Imperator bilen bilelikde onuň ýanýoldaşy gatnaşmaz. Oýunlaryň açylyşyna diňe ýokary wezipeli adamlar — wekiliýetleriň agzalary, döwletleriň wekilleri hem-de hemaýatkärler gatnaşar. 
Açylyş dabarasynyň öň ýanynda Halkara Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Tomas Bah Imperator tarapyndan kabul ediler. Açylyş dabarasynyň geçirilýän gününde Naruhito döwlet Baştutanlary bilen hem duşuşar.