Netflix onlaýn-kinoteatrynda wideo oýunlar peýda bolar

Netflix onlaýn-kinoteatrynda wideo oýunlar peýda bolar

Mundan birnäçe wagt ozal internetde Netflix öz ulanyjylaryna diňe bir filmleri we seriallary däl, eýsem wideo oýunlary hem hödürlemekçi bolýar diýen myş-myşlar peýda bolupdy. msn.com iň uly onlaýn-kinoteatryň bu garaşylmadyk başlangyjy barada täze maglumatlary paýlaşdy.

Maglumatlardan görnüşine görä, bu täzelik platformada 2022-nji ýylda peýda bolup biler. Munuň üçin kompaniýa hatda oýun döretmek bilen meşgullanýan “Electronic Arts”-yň we “Facebook”-yň öňki top-menejeri Maýk Werduny hem işe aldy diýip, çeşme habar berýär.
Werdu bir wagtlar Oculus-yň VR-şlemi üçin oýunlary we beýleki kontentleri işläp çykarmaga jogap berýärdi. "Electronic Arts"-da bolsa ol “The Sims и Plants vs. Zombies”-iň we "Ýyldyz söweşleri" filmi boýunça oýunlaryň mobil wersiýalaryny döretmäge gatnaşdy.