Messi Argentinanyň düzüminde ilkinji uly baýragyny gazandy

Messi Argentinanyň düzüminde ilkinji uly baýragyny gazandy

Argentinanyň milli ýygyndysynyň kapitany Lionel Messi esasy toparyň düzüminde ilkinji uly baýragyny gazandy. Ýekşenbe gününe geçilýän gijede argentinalylar Amerikanyň Kubogynyň finalynda Braziliýanyň milli toparyny 1-0 hasabynda utdular.

2008-nji ýylda Messi Argentinanyň olimpiýa ýygyndysynyň düzüminde Pekinde geçirilen Oýunlarda altyn medal gazandy. Ol ýurduň esasy topary bilen bilelikde üç gezek Amerikanyň Kubogynyň kümüş baýrakçysy boldy, bir gezek dünýä çempionatynyň kümüş we Amerikanyň Kubogynyň bürünç medalyna eýe boldy.
Tamamlanan ýaryşda Messi dört gol girizdi we bäş netijeli geçirim etdi, ol Amerikanyň Kubogynyň iň gowy oýunçysy diýlip ykrar edildi. Messi bu ady braziliýaly Neýmar bilen paýlaşdy.
Messi 34 ýaşynda, ol Ispaniýanyň “Barselona” akademiýasynyň ýetişdiren oýunçysy bolup, esasy toparda 2004-nji ýylda ilkinji gezek çykyş etdi. Häzirki wagtda argentinaly oýunçy şertnamasyz, onuň “Barselona” bilen şertnamasynyň möhleti 1-nji iýulda tamamlandy. Messi alty gezek “Altyn topuň” eýesi boldy, bu rekorddyr. Ol “Barselona” bilen bilelikde dört gezek Çempionlar ligasynyň ýeňijisi boldy we 10 gezek Ispaniýanyň çempionatynda ýeňiş gazandy.