Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Merkezi bankyna täze ýolbaşçy bellendi

Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Merkezi bankyna täze ýolbaşçy bellendi

Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň başlygy wezipesine bellendi. Degişli resminama Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul edildi. G.Müşşikow mundan öň ýurdumyzyň ykdysadyýet we bank toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinde işleýärdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy wezipesinde işlän Merdan Annadurdyýew wezipesinden boşaldy.
Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Annadurdyýew Halkara pul gaznasynyň Türkmenistandan dolandyryjysy we Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerinden boşadylyp, bu wezipä G.Müşşikow bellenildi.