Ýewro-2020: Angliýa finalda Italiýa bilen duşuşar

Ýewro-2020: Angliýa finalda Italiýa bilen duşuşar

Ýewropa çempionaty - 2020-niň ýarym final duşuşygynda Angliýanyň milli ýygyndysy Daniýadan üstün çykdy. Londondaky «Uembli» stadionynda geçirilen oýun iňlisleriň goşmaça wagtda (2:1) ýeňmegi bilen tamamlandy.

Oýnuň 30-njy minudynda Daniýanyň ýarymgoragçysy Mikkel Damsgor jerime urgusyndan hasaby açdy. 9 minut soňra iňlisleriň hüjüminiň netijesinde Daniýanyň goragçysy Simon Kýer topy öz derwezesine gönükdirdi. Oýnuň goşmaça wagtynda emin Danni Makkeli Daniýanyň derwezesine 11 metrlik jerime urgusyny belledi. Harri Keýn 11 metrlik urgusyny birbada dürs ýerine ýetirip bilmese-de, ikinji urgusyndan topy derwezä gönükdirdi.
Şeýlelikde, Angliýanyň milli ýygyndysy taryhynda ilkinji gezek Ýewropa çempionatynyň finalyna çykmagy başardy. Finalda iňlisler Ispaniýany ýeňen Italiýa bilen duşuşarlar.