Ronaldu geljekde haýsy toparda oýnar?

Ronaldu geljekde haýsy toparda oýnar?

Portugaliýanyň ýygyndysynyň we «Ýuwentusyň» hüjümçisi Kriştianu Ronaldu öz geljegi bilen bagly anyk karara geldi. Bu barada Jmania-nyň maglumatlaryna salgylanyp, lenta.ru ýazýar.

36 ýaşly futbolçy turin sport kluby bilen şertnamasyny ýene bir möwsüm uzaltmagy göz öňünde tutýar. Onuň häzirki şertnamasynyň möhleti 2022-nji ýylyň tomsunda tamamlanýar. Oýunçynyň gyzyklanmalaryny beýan edýän agent Žorže Mendeş eýýäm «Ýuwentusyň» ýolbaşçylary bilen gürleşdi we Ronaldunyň täze şertnama gol çekmek isleýändigini habar berdi.
Futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň öň ýanynda Ronaldunyň klubyny täzelemäge taýýardygy habar berildi. Ony toparyna almak isleýänleriň arasynda «Mançester Ýunaýted-iň» bardygy hem aýdyldy. 
Tamamlanýan möwsümde Ronaldu futbol ýaryşlarynyň 45-sinde «Ýuwentus-yň» hasabyna 37 gol geçirmegi başardy. Italiýanyň çempionatynda topar dördünji orny eýeledi. Ol «Ýuwentus-yň» düzüminde 2018-nji ýylyň tomsundan bäri çykyş edýär. Bu topar bilen ol iki gezek skudetto nyşanyny almagy başardy. Portugaliýaly futbol ýyldyzy bäş gezek «Altyn topa» mynasyp boldy. Ol Liga çempionlarynda 5 gezek ýeňiş gazanyp, olaryň dördüsi Madridiň «Real» toparynyň düzüminde oýnaýan wagtyna gabat geldi.