Medeniýet hepdeliginiň çäginde Lebap welaýatynda açylyp, ulanylmaga berlen desgalar

Medeniýet hepdeliginiň çäginde Lebap welaýatynda açylyp, ulanylmaga berlen desgalar

Kerki Halkara howa menzili

Ýerleşýän ýeri: Kerki şäheri
Açylan senesi: 23.06.2021
Aýratynlyklary: Ýolagçy terminalynyň umumy meýdany — 2 müň 221 inedördül metr, geçirijiligi — sagatda 100 ýolagçy. 120 orna niýetlenen gidiş zaly bar. Aerodromynyň meýdany — 42 müň 282 inedördül metr, bir wagtda uly uçarlaryň 2-sini hem-de dikuçarlaryň 4-sini kabul edip bilýär.

«Türkmeniň ak öýi» binasy

Ýerleşýän ýeri: Türkmenabat şäheri
Açylan senesi: 23.06.2021
Aýratynlyklary: 3 müň orunlyk dabara zaly, sadaka jaýy, dürli çäreleri geçirmek üçin niýetlenen açyk meýdança, awtoduralga we beýleki desgalar.

«Çagalar dünýäsi» çagalar medeni-dynç alyş merkezi

Ýerleşýän ýeri: Farap etrabynyň Farap şäheri
Açylan senesi: 24.06.2021
Aýratynlyklary: Tutýan meýdany — 1,5 gektar. Merkezde 11 attraksion, enjamlar zaly, 46 orunlyk çaýhana we iki söwda dükany.