Tide kosmosda ulanmak üçin ilkinji kir ýuwujy serişdäni çykarar

Tide kosmosda ulanmak üçin ilkinji kir ýuwujy serişdäni çykarar

Tide kosmosda ulanmak üçin dünýäde ilkinji kir ýuwujy serişdäni döretmäge girişdi. Ol kosmosda eşikleriň hapalanmagy barada aladalanmazlyga mümkinçilik berer. Galyberse-de, ony Ýerde-de ulanyp bolýar diýip, msn.com habar berdi.

Tide brendine eýelik edýän “Procter & Gamble” (P&G) kompaniýasy bu meseläni çözmek üçin NASA bilen birleşdi. Hünärmenler Halkara kosmos stansiýasynda (ISS) bortda we geljekde Aýa we Marsa uçuş wagtynda kosmonawtlaryň eşiklerini arassalamak üçin ulanyp boljak serişde döretmek isleýärler.
Kir ýuwujy serişdäni 2022-nji ýyla çenli Halkara kosmos stansiýasyna ýetirmek göz öňünde tutulýar. Şol ýerde serişde mikrograwitasiýada we başga bir radiasiýa derejesinde synag ediler. Mundan başga-da, stansiýada “Tide”-yň arassalaýjy süpürgiçleriniň hem netijeliligi barlanar.
Häzirki wagtda Halkara kosmos stansiýasynyň ekipažynyň agzalary eşiklerini arassalap bilmeýärler. Olar şol bir toplumy ep-esli wagtlap geýýärler we soň täzesine çalyşýarlar.