Gazagystan musulman döwletlerine öz sanjymlaryny bermäge taýýar

Gazagystan musulman döwletlerine öz sanjymlaryny bermäge taýýar

Gazagystan koronawirus ýokanjyna garşy öz sanjymlaryny musulman döwletlerine hödürlemäge taýýar. Bu barada Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ylym we tehnologiýalar boýunça ikinji sammitinde ýurduň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň aýdan sözlerine salgylanyp, «МИР 24» teleýaýlymynyň internet saýty habar berýär.

«Häzir sanjymlaryň adalatly paýlanylmagy örän möhüm. Biz olarryň syýasy gural hökmünde ulanylmagyna ýol bermeli däl. Gazagystanyň QazVac serişdesi häzirki wagtda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň tassyklamagy bilen bagly prosesde. Biz ynsanperwer kömek hökmünde öz sanjymymyzy Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlaryna bermäge taýýardyrys» diýip, Tokaýew aýtdy.

Ol bu barada 16-njy iýunda Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Birleşen Arap Emirlikleriniň başlyklyk etmeginde wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen sammitinde habar berdi. 
Ýeri gelende bellesek, Gazagystan geçen ýylyň martynda koronawirusa garşy öz hususy QazVac sanjymyny işläp taýýarlamaga girişdi. Onuň kliniki synaglary iýul aýynda tamamlanar.