CNPC «Galkynyş» gaz käninde täze guýulary gurar

CNPC «Galkynyş» gaz käninde täze guýulary gurar

Hytaýyň CNPC kompaniýasy «Galkynyş» gaz käninde täze guýulary gurmak boýunça hyzmatlary alyp barar. «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan geçirilen halkara bäsleşikde hytaý kompaniýasynyň täjirçilik teklibi has amatly hasaplanyldy diýip, wise-premýer Ş.Abdrahmanow Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanyna habar berdi.

Kompaniýanyň teklibine laýyklykda, işleri 30 aýyň dowamynda ýerine ýetirmek we amala aşyryljak işler üçin hasaplaşyklary 2007-nji ýylda baglaşylan şertnamanyň şertlerine laýyklykda, üç ýylyň dowamynda her ýylda 17 milliard kub metr tebigy gazy ugratmagyň hasabyna geçirmek meýilleşdirildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow täze guýular burawlananda we türkmen gazyny eksporta ugratmakda möhüm orun degişli bolan “Galkynyş” gaz känini döwrebaplaşdyrmakda häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ulanylmagynyň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.