Nebitiň bahasy 74 dollara çenli gymmatlap, rekord goýdy

Nebitiň bahasy 74 dollara çenli gymmatlap, rekord goýdy

«Brent» söwda belgili nebitiň bahasy bir barreli üçin 74 dollara çenli gymmatlap, soňky iki ýylyň içinde rekord derejä çenli ýokarlandy diýip, kommersant.ru belläp geçýär.

Sişenbe güni agşam bu görkeziji  1,5 göterim artdy. Hünärmenleriň pikiriçe, geljekde dünýä ykdysadyýetini dikeltmegiň, koronawirusa garşy ýokary derejede alnyp barylýan sanjymlaşdyrmanyň we karantin çäreleriniň gowşamagynyň çäklerinde bahalar has-da  ýokarlanar.
«Gara altynyň» bahasynyň gymmatlamagynyň esasy sebäpleriniň hatarynda pandemiýa döwründe onuň toplanan ätiýaçlyklarynyň azalmagy bellenilip geçilýär.