Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji sapary başlandy

Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji sapary başlandy

9-njy iýunda ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýdeniň daşary ýurtlara ilkinji taryhy sapary başlandy we onuň Ýewropa syýahaty 8 gün dowam eder. Bu barada «МИР 24» habar berdi.

Saparyň ilkinji gününde Ak tamyň ýolbaşçysynyň uçary Londondan, takmynan, 100 kilometr uzaklykdaky Mildenholl britan howa bazasynda gondy. Onuň gapdalynda ýanýoldaşy Jill Baýden hem bar.
10-njy iýunda amerikan Lideri Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson bilen duşuşdy. 11-nji iýunda bolsa Uly ýediligiň (G7) döwlet Baştutanlarynyň üç günlük sammiti başlanýar. Soňra hasap boýunça Baýden Şa aýaly Ýelizaweta II tarapyndan kabul ediler.
Beýik Britaniýa saparyny tamamlap, ABŞ-nyň Prezidenti NATO-nyň sammitine gatnaşmak maksady bilen, Brýussel şäherine ugrar. Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Şweýsariýada geçiriljek gepleşikler bolsa Baýdeniň Ýewropa syýahatynyň jemlenmesi bolar.