iPhone-da iýmit gözegçiligi funksiýasy peýda bolar

iPhone-da iýmit gözegçiligi funksiýasy peýda bolar

iOS 15 ulanyjylary iPhone-yň kömegi bilen iýmiti kabul etmegiň gündeligini ýöredip bilerler. Bu barada meşhur insaýder Konnor Juis Twitterinde habar berdi diýip, hitech.mail.ru belleýär.

Juissiň pikiriçe, Apple smartfonlary üçin täze operasion ulgamynda içki “Saglyk” (Health) hyzmatynyň täzelenmegine garaşylýar. Hususan-da, programmada kaloriýany sarp etmegiň gündeligi peýda bolar. Ulanyjylar iýilýän iýmitdäki önümler barada maglumatlary ýörite gündelige girizip, iýmitlenişine gözegçilik edip bilerler. Fiziki maglumatlaryň we işjeňlik baradaky maglumatlaryň esasynda ulgam her bir ulanyjy üçin gündelik normany awtomatiki hasaplar.
Iýmit gözegçiligi funksiýasy bolan programmalar bazarda we AppStore dükanynda bar. iPhone-da beýleki programmalary “Saglyk” hyzmaty bilen birikdirip, bir programmada umumy işjeňlige we sarp edilen kaloriýalara gözegçilik edip bolýar. Adatça, iýmit baradaky maglumatlar önümiň ştrih koduny skanirlemek ýa-da el bilen girizilýär.
Şeýle-de, iOS 15-de täzelenen “gijeki režime”, iMessage programmasynyň kämilleşdirilmegine, täzeden işlenip düzülen habarnamalara we ulanyjy interfeýsiniň düýpli üýtgeşmelerine garaşylýar.
Öň, täze iOS 15-iň 7-nji iýunda Worldwide Developers Conference-de  hödürlenjekdigi habar berildi.