Toyota Corolla 24 sagatlyk ýaryşa gatnaşan ilkinji wodorod awtoulagy boldy

Toyota Corolla 24 sagatlyk ýaryşa gatnaşan ilkinji wodorod awtoulagy boldy

Toyota kompaniýasy Super Taikyu seriýasyna degişli bolan wodorod bilen işleýän Corolla Sport-y tanyşdyrdy. 24 sagatlyk ýaryşda ilkinji gezek ýöne bir elektrik öndürmek üçin wodorod ýangyç öýjüklerini ulanman, eýsem, tutuşlygyna wodorodda işleýän awtoulag gatnaşdy. Bu barada Nikkei habar berdi.

Awtoulag öz benzinde ýöreýän bäsdeşlerinden has ýygy-ýygydan ýangyç almaly boldy. 24 sagat dowam eden ýaryşda beýleki bäsdeşler, takmynan, 20 gezek ýangyç guýan bolsa, Toyota 35 gezek ýangyç aldy.
Corolla-da Fukuşima wodorod energiýa gözleg merkezinde öndürilen 1,6 litrlik, üç silindrli, gysylan wodorodda işleýän modifisirlenen hereketlendiriji ulanyldy.
Wodorodly hereketlendirijileriň esasy kemçiliklerinden biri, onda gazyň ýanyş tizliginiň ýokary bolmagydyr. Munuň özi hereketlendirijiniň işleýşine gözegçilik etmegi kynlaşdyrýar we ýangyç guýujy enjamlary ulaltmagy talap edýär.
Toyota geljekde tehnologiýany kämilleşdirmek we kemçilikleri düzetmek üçin ýaryşlara wodorod awtoulaglarynda gatnaşmak isleýär. Ol wodorod hereketlendirijilerini elektrik hereketlendirijilerine mynasyp bäsdeş etmek isleýär diýip, çeşme belleýär.