Samsung eplenýän smartfonlaryň satuwy boýunça rekord goýmagy maksat edinýär

Samsung eplenýän smartfonlaryň satuwy boýunça rekord goýmagy maksat edinýär

Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi şu ýyl üçin öz öňünde ägirt uly meýilnamalary goýdy, ýagny kompaniýa maýyşgak smartfonlaryň satuwy boýunça rekord goýmagy maksat edinýär. Bu barada pepelac.news belläp geçýär.

Kompaniýa ýylyň ahyryna çenli şeýle enjamlaryň 6 – 7 millionyny satmagy meýilleşdirýär, bu 2020-nji ýyldakydan 2,4 – 2,8 esse köpdür.
Şu ýylyň tomsunda Samsung-yň Galaxy Fold-yň üçünji nesil we Galaxy Flip-iň ikinji nesil smartfonuny köpçülige hödürlemegine garaşylýar. Öndüriji özüniň eplenýän smartfon hatarynyň 3,5 – 4 million nusga bilen ýaýradylmaly bolan kiçi modeline has uly ynam bildirýär.
Hünärmenleriň bellemegine görä, hakykatda Samsung, takmynan, 3 mln eplenýän gurluşy satmagy başarar. Geçen ýyl bu görkeziji 2,5 million birlik boldy, öndüriji bolsa 4,5 – 5 mln smartfon satmagy göz öňünde tutupdy.