Bitkoin bir günde üç esseden gowrak arzanlady

Bitkoin bir günde  üç esseden gowrak arzanlady

Binance kripto biržasynda bitkoiniň bahasy bir günde 30% arzanlap, 30 müň dollara çenli düşdi. Bu barada Glassnode kompaniýasynyň analitiki maglumatlaryna salgylanyp, RBK habar berýär.

Aktiwleriň bahasy 18-nji maýda agşam, Hytaýyň maliýe guramalaryna kriptowalýuta walýuta bilen baglanyşykly hyzmatlary bermek gadagan edilenden soň peselip başlady.
2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri kriptowalýuta bazaryna bitkoinleriň köp mukdardaky akymy geldi. Şol bir wagtyň özünde hem, kriptowalýutanyň kotirowkalarynyň düýpli aşak gaçmasy bolup geçdi, bahalar bir günde takmynan 50% peselip, wagtda 3,8 müň dollara çenli düşdi.
Aktiwler 16-njy maýda, ýekşenbe güni, Teslanyň ýolbaşçysy Ilon Mask bitkoini tankyt edip başlandy we myş-myşlara görä kompaniýa kriptowalýuta tygşytlamalaryndan dynyp başlanda peselip başlady. Ertesi gün Mask bu maglumatlary ret etdi.
«Bitkoin» 14-nji aprelde taryhda iň ýokary baha — 64,8 müň dollara ýetdi. Şondan bäri onuň bahasy ýarym esseden gowrak aşaklady.