Rustam Minnihanow iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Rustam Minnihanow iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Bu barada Tatarystanyň Prezidentiniň resmi internet sahypasyna salgylanyp habar berýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, hormatly myhmany Aşgabadyň halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S. Berdimuhamedow garşylady.

Bu saparyň çäklerinde Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Prezidenti bilen ikiçäk duşuşygy, şeýle hem giňeldilen düzümdäki gepleşikleri göz öňünde tutulýar.