Bütindünýä sanjym kongresi Moderna-ny koronawirusa garşy iň gowy sanjym diýip ykrar etdi

Bütindünýä sanjym kongresi Moderna-ny koronawirusa garşy iň gowy sanjym diýip ykrar etdi

Pandemiýa sebäpli çarşenbe güni wideo aragatnaşyk görnüşinde geçirilen Bütindünýä sanjym kongresinde (World Vaccine Congress Washington) Moderna amerikan kompaniýasynyň derman serişdesi koronawirusa garşy iň gowy sanjym diýlip ykrar edildi. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

Ýokanç keseliniň ýaýramazyndan öň her ýyl Waşingtonda geçirilýän forumda Moderna derman serişdesi «COVID-19-a garşy iň gowy sanjym» nominasiýasynda ýeňiş gazandy. Gysga sanawda Russiýanyň «Sputnik V» sanjymy, şeýle-de AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNTech hem-de haýwanlar üçin Zoetis sanjymy bar. Pfizer/BioNTech amerikan we german kompaniýalarynyň sanjymyna hem ýokary baha berildi. Moderna «Iň gowy täze tehnologiýa/sanjym platformasy» nominasiýasynda hem ýeňiji boldy.
Bütindünýä sanjym kongresi özüni öňdebaryjy global sanjym kongresi diýip atlandyrýar. Ol 20 ýyldan gowrak wagt bäri hereket edýär. Bütindünýä sanjym kongresinde bu derman serişdelerini işläp taýýarlamak we ýaýratmak meseleleri bilen meşgullanýan halkara hünärmenleriniň we alymlarynyň gatnaşmagynda konferensiýalar geçirilýär.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Moderna sanjymyny aprel aýynyň ahyrynda gyssagly ulanmak üçin maslahat berilýänleriň sanawyna goşdy. Ýewropanyň derman serişdeleri agentligi (EMA) mart aýynyň başynda Moderna sanjymynyň howpsuzlygyny tassyklady.