BSGG Hindistana COVID-19-a garşy göreşe kömek etmek üçin 2,6 müň işgär iberdi

BSGG Hindistana COVID-19-a garşy göreşe kömek etmek üçin 2,6 müň işgär iberdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Hindistana koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň artmagyna garşy göreşmäge kömek etmek üçin 2,6 müňden gowrak işgär iberdi. Bu barada interfax.ru habar berýär.

BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Adhanom Gebreýesusyň aýtmagyna görä, bu işgärler hindi kärdeşlerine sanjym we gözegçilik wagtynda tehniki maslahat hem-de ýardam bererler.

«BSGG müňlerçe kislorod konsentratoryny, ykjam meýdan hassahanalaryny we barlaghana esbaplary ýaly enjamlary hem-de materiallary bermek bilen elinden gelenini edýär» – diýip, Gebreýesus belledi.

Hindistanda koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda, kyn epidemiologiki ýagdaý ýüze çykdy. Ýurtda eýýäm yzygider bäşinji gün COVID-19 bilen kesellänleriň rekord ösüşi hasaba alynýar.
Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi bu ýagdaýy “koronawirus tupany” diýip häsiýetlendirdi. Hindistanda koronawirusyň epidemiki partlamasy koronawirusyň iki mutasiýaly täze görnüşi bilen baglanyşykly bolup biler. Şeýle-de, Hindistanyň käbir ýerlerinde köpçülikleýin çärelere gadaganlyk ýok. Aýratynam, ýurtda Kumbha Mela festiwaly dowam edýär, onuň dowamynda zyýaratçylar Gang derýasynda köpçülikleýin ýuwunýarlar.